Freddy Michiels 09/03/2016 Overheid De Vlaamse Regering keurde in februari 2016 de vereenvoudiging van de kmo-steun definitief goed. Vanaf 1 april 2016 kunnen kmo’s beroep doen op twee complementaire instrumenten: de kmo-portefeuille wordt laagdrempelig en groeibedrijven krijgen een nieuw, transparant ondersteuningsinstrument. Het is de taak van een overheid om het bedrijfsleven inspiratie en middelen te…

Verzekeringen voor ondernemers Verplichte verzekeringen Arbeidsongevallenverzekering Burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen Beroepsaansprakelijkheid voor sommige beroepsgroepen ( bijvoorbeeld: architecten – 10j aansprakelijkheid) Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing Meest aanbevolen verzekeringen Burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen (B.A. Uitbating + B.A. na levering) Rechtsbijstand Omnium voertuigen Brandverzekering Verzekering tegen exploitatieverlies (bedrijfsschade) Machinebreuk Transportverzekering Alle risico’s electronica & burotica Verzekering tegen…

Weet u niet waar u fraude kan melden of hoe u uw rechten kan afdwingen als u het slachtoffer bent van oplichting? Dan kan terecht op meldpunt.belgie.be. Op dat meldpunt kan u uiteenlopende soorten van fraude en bedrog signaleren. Aan de hand van gerichte vragen komt uw melding bij de juiste dienst terecht. U verneemt meteen wat uw rechten zijn,…

Beslissing van het kernkabinet over het ‘Geregistreerd Kassasysteem Horeca’ (GKS) Datum: 24 december 2015 Het kernkabinet heeft, naar aanleiding van het arrest van de Raad van State, beslist de wetgeving over de invoering en het gebruik van het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) aan te passen. de 10 % -regel wordt geschrapt. Elke uitbating waarvan minimum 10 %…

3 december 2015   –  Luk Janssens  –  Actase BVBA Particulieren die nog voor jaareinde investeren in nieuwe aandelen van startende vennootschappen kunnen hun belastingfactuur over 2015 nog fors verminderen. Een argument dat u ook als startende vennootschap kunt aanhalen om investeerders vandaag nog te overtuigen in plaats van te wachten tot 2016. Tax shelter.  Voormelde…

6 november 2015   –  Luk Janssens  –  Actase BVBA Op dit forum hebben wij reeds uitvoerig aandacht besteed aan de fiscale gunstmaatregelen voor startende ondernemingen die afgelopen zomer het licht zagen en die voorzien in: een tax shelter voor wie investeert in het kapitaal van startende ondernemingen; een vrijstelling van interesten voor wie leningen toestaat…

De berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen is sedert 1 januari 2015 hervormd. Voortaan worden de sociale bijdragen berekend op basis van de beroepsinkomsten van het jaar zelf. Met deze wetswijziging beoogt de wetgever opnieuw een systematische band tot stand te brengen tussen de bijdragen en de economische realiteit van elke zelfstandige. Bovendien kan …

1 6 7 8