Op 25 mei 2018 treedt de GDPR, de nieuwe Europese privacywetgeving, officieel in werking. Over de GDPR is al heel wat inkt gevloeid, maar blijft ook onduidelijkheid bestaan. Want wat houdt ze nu concreet in? En welke verplichtingen komen daarbij kijken? Hier vatten we de essentie voor uw onderneming samen in 6 heldere vragen en…

Winwinlening Korte inhoud: Met de Winwinlening van PMV/Z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om achtergestelde leningen aan kmo’s te verstrekken met een looptijd van 8 jaar, tot een bedrag van €200.000 (max. van €50.000 per kredietgever). De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 % en eventueel een eenmalig belastingkrediet van 30% als…

Als je ‘s morgens in de auto stapt ga je er vanuit dat alles het doet en dat je weg kan rijden. Je denkt er (bijna) nooit over na. Tot het moment dat de auto het niet meer doet, dan slaat de paniek toe of rijst de irritatie. IT-diensten zijn net als auto’s: zolang ze…