De starterskorting is een onderdeel van het zomerakkoord en is ingegaan op 1 april 2018. Via deze weg wil de regering de financiële last van startende zelfstandigen, die bij het begin van hun activiteit vaak lage inkomsten hebben, verminderen en zo het ondernemerschap stimuleren. Welke zelfstandigen komen in aanmerking?  De kortingsmaatregel geldt voor alle startende…

Bij de start van een vennootschap komen onvermijdelijk wat kosten kijken. Ook tijdens de eerste jaren doe je normaal gezien flink wat investeringen. Daarom krijg je enkele fiscale voordelen die je een duwtje in de rug geven. Voor elk voordeel geldt echter een andere termijn. Klik hier voor een overzicht.

Welk type boekhouder past bij jou? Cijferspecialist, adviseur of coach die je van a tot z begeleidt? Klik hier, doe de test aan de hand van 7 vragen en kom te weten welk type boekhouder bij jou past.

Elke (startende) ondernemer stelt zich dezelfde vraag: van waar moet het geld komen? Dat wil gelukkig niet zeggen dat je niet groot kan worden: Hewlett Packard (HP) begon ooit in een garage in Palo Alto. Ben jij ook zo’n ondernemer? Of maak jij liever gebruik van de talrijke initiatieven om extra startkapitaal te krijgen? Want…

Steunmaatregelen voor ondernemers getroffen door terreur(alarm) Hebben de terreuraanslagen van 22 maart 2016 een impact op uw onderneming? Dan kan u steunmaatregelen vragen aan de federale overheid. Fiscale steunmaatregelen De FOD Financiën kan uw onderneming helpen met maatregelen op vlak van bedrijfsvoorheffing en btw: betalingsfaciliteiten vrijstelling van nalatigheidsinteresten vrijstelling van boeten voor niet betaling of…

Freddy Michiels 09/03/2016 Overheid De Vlaamse Regering keurde in februari 2016 de vereenvoudiging van de kmo-steun definitief goed. Vanaf 1 april 2016 kunnen kmo’s beroep doen op twee complementaire instrumenten: de kmo-portefeuille wordt laagdrempelig en groeibedrijven krijgen een nieuw, transparant ondersteuningsinstrument. Het is de taak van een overheid om het bedrijfsleven inspiratie en middelen te…

Beslissing van het kernkabinet over het ‘Geregistreerd Kassasysteem Horeca’ (GKS) Datum: 24 december 2015 Het kernkabinet heeft, naar aanleiding van het arrest van de Raad van State, beslist de wetgeving over de invoering en het gebruik van het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) aan te passen. de 10 % -regel wordt geschrapt. Elke uitbating waarvan minimum 10 %…